Velferd leppefisk i merd

Velferd leppefisk i merd

Forfatter(e):

, Anne Berit Skiftesvik, Grete Hansen Aas, Reidun Bjelland, Snorre Bakke, Stein Eric Solevåg

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Regionalt forskningsfond Midt-Norge (RFFMIDT)

Rapportnr:

MA 13-07

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

30 vedlegg

Leppefisk har de siste 20 årene vært en viktig del av lusebekjempelsen i laksenæringen. Behovet for

leppefisk har økt bl.a. ved stor dødelighet og uforklarlig svinn etter at leppefisken settes i merdene.

Hovedmålet med prosjektet har vært å avdekke overlevelse og svinn for leppefisken på SalMar Organic

sin FoU konsesjon på Setevika i Romsdalsregionen. Dette med tanke på en strategi for et bærekraftig

fiske ved bl.a. å minske stress og dødelighet for leppefisken i laksemerda.

 

Lokal leppefisk var fanget med ruser og var i hovedsak grønngylt. Utkast av leppefisk av uønsket

størrelse og art var utsatt for predasjon. Ved utsett i laksemerda søkte leppefisken mot notkanten og

nedover mot dypet istedenfor innover mot opphengt skjul. Tre grupper med VIE-merket grønngylt i to

merder, viste at dødeligheten var størst de første ukene etter utsett, og høyere ved utsett i september

sammenlignet med juli og august. Undersøkelse av nydød grønngylt i de samme merdene, viste at vel 50

% hadde alvorlige skader i form av skjelltap, halefinneskader og snuteskader. For samtlige åtte merder,

varierte dødelighet for den lokalfangede grønngylten fra 30 til 60 %. For bergnebb transportert fra

Sverige ble 50 % rømming beregnet. Når dette var tatt med i beregningen, var dødeligheten rundt 25 %

for alle de 4 merdene hvor den var satt ut.