Utvidet bruk av data fra elektroniske gradere: Utvikling av systemer og datamod...

Utvidet bruk av data fra elektroniske gradere: Utvikling av systemer og datamodul for aktiv bruk av vektregistreringer til ressursforvaltning

Forfatter(e):

Jan Erik Dyb

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Norges Forskningsråd

Rapportnr:

Å0518
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

21

Nøkkelord:

Fangst ,  Fangstmetoder 
Gradere og andre elektroniske veiesystemer ombord i fiskebåter veier i mange tilfeller fangstene på individnivå. Disse dataene blir ikke tatt vare på i dag, men ved å samle og lagre dem på en systematisk måte, kan de gi et nyansert og mer detaljert bilde av fangsten. Sammen med annen informasjon som er elektronisk tilgjengelig i moderne fiskefartøy, som posisjon, dybde, temperatur m.fl., utgjør de et stort brukspotensial for fartøyet selv og for forvaltningen av fiskeriressursene. Målet for dette prosjektet var å utvikle en hardwaremodul for å ta imot og lagre disse dataene automatisk. Prosjektet resulterte i dataprogrammet ”Datafangst”, som bruker en standard datamaskin som hardwaremodul. Systemet må driftes av en bruker,  en data fra grader og andre relevante instrumenter blir hentet inn automatisk. Graderdataene blir nå lagret og knyttet opp mot fiskestasjonene sammen med informasjon som innsats, dyp, posisjon, vær, strøm, dato, med flere. Programmet er konstruert for å ivareta både fartøyene og forvaltningens interesser og er tilpasset veletablerte prøvetakingsrutiner. Et bredt spekter av parametere blir tatt vare på, og etter vår mening, har programmet blitt enkelt og intuitivt i bruk og det behandler verdifull informasjon for bruker.