Styring av salteprosessen ved produksjon av salt- og klippfisk- Delrapport IV –...

Styring av salteprosessen ved produksjon av salt- og klippfisk- Delrapport IV – Injeksjonssalting ved Sunnmørsk bedrift

Forfatter(e):

Per Magne Walde, Ann Helen Hellevik, Ingebrigt Bjørkevoll

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens Servicekontor (FHS) v/ Faggruppe salt- og klippfisk og Møre og Romsdal Fylke (RUP)

Rapportnr:

MA 10-16
|

Isbn/Issn:

0804-54380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

24

I dette forsøket ble fryst torsk tint og flekket før pickelsalting med laketilsats (ca. 150 liter metta lake per kar). Gruppe 1 ble pickelsaltet i 7 døgn, Gruppe 2 ble injisert før pickling i bruktsalt i 14 døgn, Gruppe 3 ble injisert og så picklet i nytt salt i 14 døgn mens gruppe 4 ble injisert og picklet med nytt salt i 7 døgn. Saltfiskutbytte ble målt etter 18 døgns salting og klippfiskutbytte etter tørking til 7/8-dels klippfisk. Hver gruppe bestod av tre paralleller (tre fulle kar) og utbytte beregnet ved vekt målinger av 30 individmerket fisk per kar. Saltfiskutbyttet økte merkbart ved pickelsalting, men også klippfiskutbyttet økte. 14 døgns pickelsaltetid ga 2 % større klippfiskutbytte enn 7 døgns saltetid. Et forsøk med injeksjon av fortynnet lake ga ikke øket klippfiskutbytte, bare et marginalt høyere saltfiskutbytte. Dette skyldes trolig at fasen med fortynnet lake hadde relativt kort varighet.