Totalutnyttelse av oppdrettsfisk

Totalutnyttelse av oppdrettsfisk

Forfatter(e):

Grete Hansen Aas, Margareth Kjerstad

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal Fylke og Romsdal Processing

Rapportnr:

Å0808

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

21

Nøkkelord:

Torsk ,  Akvakultur ,  Foredling,  Råstoff,  Produktutvikling 
Prosjektet er gjennomført i samarbeid med bedriftene Romsdal Processing, Villa gruppen, Branco, Marin Invest, Nekton og Profunda.  Rapporten oppsummerer mulige biprodukter, og presenterer markedsinformasjon. Resultatene i prosjektet er presentert i to separate rapporter, et notat og ei bacheloroppgave. Denne rapporten sammenfatter noen resultater fra prosjektet. Det er gjennomført en statusanalyse for utnyttelse av restråvarer fra oppdrettstorsk, og muligheter for å utnytte torskehoder til konsumprodukter er presentert. Det er gjennomført holdbarhetsstudie for fersk og fryst lever, og sensorisk vurdering viser at den ferske kan være akseptabel i 5 dager, mens den som har vært fryst, har kortere holdbarhet. En del markedsinformasjon er skrevet i egne rapporter, mens en del informasjon blir presentert for produkter fra torsk og laks.