Vurdering av muligheten til forsendelse av levende taskekrabbe østover

Vurdering av muligheten til forsendelse av levende taskekrabbe østover

Forfatter(e):

Astrid Woll

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Færingen

Rapportnr:

Å0804
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

18

Nøkkelord:

Skalldyr,  Levendetransport 
Riktig behandling av krabben i forkant av transport er viktig (revitalisering). Ved mellomlagring i sjøvann over flere dager, er det mest gunstig med sjøtemperaturer rundt 5 – 8 °C. Avkjøling ned til 2 °C rundt ½ times tid før pakking for transport medfører at kjernetemperatur synker til samme nivå og krabben inaktiveres.
 
Pakking i isoporkasser med gelis gjør at temperaturen i kassene synker til 1-2 °C, og denne kjernetemperatur kan opprettholdes lengre når krabben på forhånd er nedkjølt til samme temperatur (gelis/is smelter senere). Simulerte forsøk viser at maksimal transporttid dvs. fra krabben pakkes og til den tas ut av kassene igjen, bør ikke overstige 72 timer når krabben forbehandles og pakkes på den beskrevne måten og transporten foregår ved 4-5 °C. Beregnet transporttid til Tallin er 42 timer inkludert en omlasting i Oslo. Til St. Petersburg beregnes 50 timer med to omlastinger, en i Oslo og en i Tallin.
 
Muligheten for at krabbene overlever transporten østover er derfor gode forutsatt at alt går som det skal. Et usikkerhetsmoment er behandlingen kassene får under transport og omlasting. Et annet usikkerhetsmoment er revitalisering av krabbene. Dersom krabbene går ”løse” i tankene, medfører dette en mulighet for at krabbene skader hverandre med mindre klørne inaktiveres. Både banding og nicking av krabben er arbeidskrevende, men nødvendig så framt tettheten blir for stor i revitaliseringstankene. En mulighet dersom klørne ikke inaktiveres, vil være å mellomlagre krabbene i kasser med gjennomstrømmende vann.