Fryst lettsaltet seifilet - Del 2: Dokumentasjon av kvalitet. Testproduksjon/in...

Fryst lettsaltet seifilet - Del 2: Dokumentasjon av kvalitet. Testproduksjon/innledende forsøk.

Forfatter(e):

Ann Helen Hellevik

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

FHLs Bacalao Forum og Innovasjon Norge

Rapportnr:

Å0714

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

9

Nøkkelord:

Fisk,  Kvalitet,  Prosessering 
Rapporten beskriver innledende forsøk av del 2: Dokumentasjon av kvalitet, i prosjektet Fryst lettsaltet seifilet.
 
Det ble i denne delen av prosjektet funnet frem til en grei måte å gjøre en hovedproduskjon av lettsaltet fryst seifilet. En kom frem til en innstilling av injiseringsmaskinen med 1 bars trykk, 50 injiseringer i minuttet og at en benytter 1 nålebro (Fomaco injiseringsmaskin). Dette for å oppnå et saltinnhold i filet på 2 %. I praktisk gjennomføring av produksjon ble det benyttet innfrysingsbrett stablet på klippfisktraller til innfrysing og glassering. Glasseringen ble gjennomført ved å sprøye filetene 5 ganger etter innfrysing og så sette trallene med fileter til andregangs frysing.