Resirkulering av salt i produksjon av salt- og klippfisk. Delrapport 2: Bruk av...

Resirkulering av salt i produksjon av salt- og klippfisk. Delrapport 2: Bruk av resirkulert salt

Forfatter(e):

Ann Helen Hellevik, Ingebrigt Bjørkevoll, Margareth Kjerstad, Sjurdur Joensen

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Fiskeri og havbruksnæringen ved faggruppe klippfisk/saltfisk

Rapportnr:

MA 11-06
|

Isbn/Issn:

0804-5438

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

63

Denne rapporten omhandler tre fullskala produksjonsforsøk der kvaliteten på saltfisk og klippfisk produsert med nytt eller brukt salt er undersøkt. Undersøkte parametere er forhold salt til fisk, ferskt eller tint, og om flekt fisk er lakeinjisert før salting. Resultatene viser at det vil være mulig å benytte bruktsalt, men at det må gjøres under visse forutsetninger. Det vil være viktig at saltet er så rent som mulig, dette kan oppnås ved å bruke mer salt og ved kun å gjenbruke salt som har være brukt på råstoff av god kvalitet. Det vil også være viktig å drenere bruktsalt godt for væske og oppbevare det kjølig. For produkter produsert med bruktsalt vil det være viktig med ubrutt kjølekjede under modning/tørrsalting, lagring, transport og salg.

 

Om det vil være mulig å resirkulere saltet vil uansett avhenge av hvordan de nye kvalitetsforskrifter for fisk og fiskevarer § 16-2. Krav om salt, vil bli. Dette er enda ikke avklart.