Norsk kongsnegl (Buccinum undatum) - Produktegenskaper og markedsmuligheter

Norsk kongsnegl (Buccinum undatum) - Produktegenskaper og markedsmuligheter

Forfatter(e):

Snorre Bakke, Bjørn Tore Nystrand

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, faggruppe marine ressurser og Møre og Romsdal Fylkeskommune

Rapportnr:

MA 12-21
|

Isbn/Issn:

0804-54380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

54

Nøkkelord:

Kongsnegl,  Kongesnegl,  Buccinum undatum,  Produkt,  Produktegenskaper,  Kadmium,  Fremmedstoff,  Utbytte ,  Næringsinnhold,  Marked,  Priser,  Whelk,  Cadmium,  Market,  Yield 
På oppdrag fra LUR-utvalget i FHF gjennomførte Møreforsking Marin i 2008 et evalueringsprosjekt som tok sikte på å identifisere de mest kritiske punktene som må løses for videre satsing på kongsnegl (Bakke og Kjerstad 2008). Tilbakemelding fra fiskere og mottak var bl.a. at fokus på markedskunnskap og en avklaring i forhold til kadmium i kongsnegl var noe som måtte prioriteres. Med bakgrunn i disse anbefalingene har man i prosjektet gjennomført markedsundersøkelser i de viktigste markedene for kongsnegl; Sør-Korea, Frankrike, Japan og Kina. Informasjon om bl.a. etterspørsel, produktvarianter og priser presenteres. Man har videre gjennomført undersøkelser av noen produktegenskaper for norsk kongsnegl, med fokus på størrelsesparametere, utbytte og næringsinnhold. Resultatene viser at norsk kongsnegl har tilsvarende egenskaper som snegl fra andre land og imøtekommer preferanser i markedet. Undersøkelsene har også inkludert en kartlegging av kadmium i kongsnegl fra ulike regioner, hvor resultatene bekrefter tidligere funn med forhøyet kadmiumnivå i fordøyelseskjertel og lavt innhold i muskel. Implikasjoner produktegenskaper og innhold av fremmedstoff har for fiskeri og markedsposisjonering diskuteres. Videre presenteres priser og relevante kostander forbundet med produksjon og eksport av kongsnegl.