Plastemballasje for saltfisk - Pakke- og lagringsforsøk

Plastemballasje for saltfisk - Pakke- og lagringsforsøk

Forfatter(e):

Grete Hansen Aas, Taran Skjerdal, Ingebrigt Bjørkevoll, Gjermund Vogt, Iren Skjåstad Stoknes

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening

Rapportnr:

Å0218
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

45

Nøkkelord:

Saltfisk,  Emballasje ,  Kvalitet,  Sensorikk,  Rødmidd 
Det er gjennomført et pakke og lagringsforsøk hvor saltfilet er pakket i Dynopack plastemballasje og tradisjonell pappemballasje. Kvaliteten på saltfileten er fulgt opp ved fysiske/kjemiske målinger, mikrobiologiske målinger og sensoriske analyser. Effekt av temperaturheving ved transportsimulering er undersøkt. Det er også undersøkt hvordan pakking i modifisert atmosfære påvirker kvaliteten. Grunnleggende studier av mikrobiologiske, kjemisk/fysiske og sensoriske egenskaper ved saltfilet lagret i Dynopack-plastskåler viste at produktkvaliteten var minst like bra som for filet lagret i tradisjonell pappemballasje. Det kan konkluderes med at saltfilet pakket i Dynopack plastskåler har gode kvalitetsegenskaper, selv etter en lagringstid på 2 år ved kjøletemperatur.
 
I forhold til prosjektets mål kan det derfor konkluderes med at Dynopack plastskåler ser ut til å være godt egnet som emballasje for saltfilet. Denne emballeringsmetoden vil kunne gjøre det mulig å få saltfilet fra Norge direkte inn på detaljistmarkedet gjennom samdistribusjon med andre varer. På denne måten kan konkurransesituasjonen for saltfilet forbedres, og en kan oppnå bedre lønnsomhet for næringen.