Interaksjoner mellom kaldtvannskoraller og intensivt oppdrett - Kunnskapsstatus...

Interaksjoner mellom kaldtvannskoraller og intensivt oppdrett - Kunnskapsstatus og et første skritt mot en konsekvensanalyse

Forfatter(e):

Sigfrid Tangen,

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Lerøy Hydrotech

Rapportnr:

MA 12-10

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

43

Basert på eksisterende kunnskap om koraller og sannsynlig påvirkning fra oppdrett har

arbeidet resultert i en objektiv og oversiktlig konsekvensanalyse. Den foreslåtte metoden er

ment som et verktøy for søknader om etablering eller utvidelse av oppdrettslokaliteter i

nærheten av korallforekomster. Konsekvensanalysen består av konservative kriterier som har

en bred faglig støtte både fra oppdrettere og forvaltingsorgan. Metoden er basert på en tre

trins prosedyre, som blant annet innbefatter korallforekomstens verdi og forventet påvirkning

fra anlegg.