AUTOMATISERT LAKESALTING av flekket torsk i HeliX skrutank

AUTOMATISERT LAKESALTING av flekket torsk i HeliX skrutank

Forfatter(e):

Ingebrigt Bjørkevoll, Kristine Kvangarsnes, Sjurdur Joensen, Trygg Barnung, Turid Standal Fylling

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Møre- og Romsdal Fylke og VRI Møre og Romsdal

Rapportnr:

MA 14-01

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

43

Nøkkelord:

Lake,  Saltfisk,  Salting,  Klippfisk,  Torsk ,  Automatisering,  HeliX skrutank 

En HeliX skrutank ble testet ut for automatisk lakesalting av flekket torsk før videre salting ved bruk av ulike saltemetoder. En betydelig del (40-50 %) av fisken fikk små skader (økt oppriving, klem eller spalting) under lakesaltingen. Dette kom hovedsakelig på grunn av lav vannstand i tanken og noe grovdimensjonert utmating. Tanken bør derfor være flyt opp under lakesalting. En annen utfordring var at deler av fiskene fløt så høyt at de var oppe i luft, som innebærer at saltinnholdet i laken må tilpasses slik at fisken synker ned i laken. I et småskala forsøk med lakesalting viste resultatene at 12 oBe var optimal styrke i forhold til at fisken fløt rett under overflaten av laken. Videre har det vist seg at det er behov for fjerning av blodet i fisken før den går til lakesalting, for å unngå at fisken blir liggende over lengre tid i lake med mye blod. Fjerning av blod kan gjennomføres før fisken går i tanken (vakuumsug, børste og/eller overrisling med vann) eller i et forkammer i tanken med god gjennomstrømning og utskiftning av sjøvann. For å unngå at fisken klemmes mellom tank og skovle bør skovlene være så nærme tanken som mulig. Etter vår oppfatning er alle forbedringspotensialer som er identifisert mulig å utføre. Anbefalingen vil derfor være å utføre optimaliseringstiltakene som er beskrevet i en videreføring av arbeidet med lakesalting i HeliX skrutank.