Plastemballasje for saltfisk: Forundersøkelse - Produkttesting i Italia

Plastemballasje for saltfisk: Forundersøkelse - Produkttesting i Italia

Forfatter(e):

Kari Lisbeth Fjørtoft

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

FHL

Rapportnr:

Å0219
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

16

Nøkkelord:

Saltfisk,  Saltfilet,  Emballasje ,  Marked,  Italia 
I prosjektet har en sett på mulighetene for å benytte plastemballasje for saltfiskfilet istedenfor tradisjonelle pappkartonger som blir brukt i dag. Tradisjonelle kartonger rommer 25 kg filet mens plastemballasjen som er uttestet rommer ca. 12,5 kg filet. Det ble sent prøveforsendelser av saltfiskfilet i plastemballasjen til 2 importører i Italia. Disse ble i etterkant fulgt opp med intervju.
 
Resultatene viser at importørene hadde forskjellige oppfatninger om emballasjen. Positive tilbakemeldinger var at emballasjen kan transporteres og lagres sammen med andre matvarer, da den ikke vil avgi lukt eller vann. Dette er spesielt positivt hos supermarked. Negative bemerkninger var m.a. vannet som samlet seg i emballasjen og at emballasjen var for lite stiv noe som gjorde stablingen og transporten vanskelig. At en ikke kan lukke igjen emballasjen etter at den var åpnet kunne også være et problem.
 
Totalt sett var det positive tilbakemeldinger på det nye emballasjekonseptet. Med enkelte forbedringer vil emballasjen være godt egnet for saltfiskfilet.