Koteletter av ombordfryst, linefanget torsk

Koteletter av ombordfryst, linefanget torsk

Forfatter(e):

Bjørn Tore Nystrand

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Nordmøre Fiskebåt AS, VRI Møre og Romsdal

Rapportnr:

MA 12-02
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804‐5380

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

11

Nøkkelord:

Torsk ,  Line 
Produktet "Torskekoteletter rett fra havet" har blitt produsert og distribuert til et utvalg butikker og storkjøkken i området fra Romsdal til Sør-Trøndelag. Produktet har blitt evaluert på ulike egenskaper ved hjelp av et spørreskjema. Dette prosjektnotatet oppsummerer og presenterer resultatene fra denne markedsundersøkelsen.
 
Se forøvrig prosjektbeskrivelse her