Pelagisk kvalitet - fra hav til fat - Delrapport III: Resultater fra markedsun...

Pelagisk kvalitet - fra hav til fat - Delrapport III: Resultater fra markedsundersøkelser for sild Polen og Tyskland

Forfatter(e):

Brynjolfur Eyjolfson, Kari Lisbeth Fjørtoft, Margareth Kjerstad

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

FHF Pelagisk forum

Rapportnr:

Å0515

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

68

Nøkkelord:

Pelagisk ,  Markedskartlegging 
Importundersøkelser ble gjennomført i Polen og Tyskland for å kartlegge og dokumentere hvilke kvalitetskrav importører i disse markedene har til norsk sild. Forbrukernes oppfatninger i Polen ble også undersøkt for å finne ut produktets status i markedet. Totalt var 4 bedrifter fra Tyskland og 7 bedrifter fra Polen med i importundersøkelsen. 500 polske kvinner var med i konsumentundersøkelsen som ble utført av Eksportutvalget for fisk.
 
De tyske bedriftene sliter med lønnsomhet og mye av foredlingsleddet har derfor flyttet fra Tyskland til Polen. De polske bedriftene sliter med tilgjengelighet til sild og ønsker mer stabilitet og forutsigbarhet fra norske leverandører. De tyske bedriftene har god kunnskap om produktet og fangstprosessen og er fornøyd med informasjonen de får fra norske leverandører. De polske bedriftene har mindre kunnskap og ønsker mer informasjon og opplæring om fangstprosessen.
 
Vedrørende kjøpskriterier og kvalitetsvurderinger synes både polske og tyske bedrifter at alle kriteriene er viktig, unntatt opprinnelse. Sild er populært og en viktig del av sjømatkonsumet i Polen, men ser ikke ut til å være spesielt foretrukket i forhold til annen sjømat. Sild er funksjonelt produkt som blir spist som hverdagsmat.
 
Norsk sild tilfredsstiller hovedsakelig gjeldene kvalitetskrav og de polske bedriftene mener at Norge er kvalitetsleder, de tyske bedriftene mener at Norge er blant de beste leverandørlandene. Norske leverandører har likevel viktige forbedringsmuligheter for sild som en må rette fokus på. Største problemområdene i Polen og Tyskland er gaping, konsistens og størrelser. De tyske bedriftene er også misfornøyd med måten fisken blir transportert. De polske bedriftene er misfornøyde med farge på råstoffet, blodflekker og fettprosent. Både tyskerne og polakkene ønsker at norske leverandører skal bli mer kundetilpasset og at en kan inngå mer langsiktig samarbeid.