Markedsundersøkelse og prøveproduksjon av dyphavsarter

Markedsundersøkelse og prøveproduksjon av dyphavsarter

Forfatter(e):

Iren Skjåstad Stoknes, Kari Lisbeth Fjørtoft

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Fiskeridirektoratet v/"Arbeidsgruppe for dyphavsfiske i Nord Atlanterhavet”

Rapportnr:

Å9816
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

52

Nøkkelord:

Dyphavsarter,  Dyphavsfisk,  Fiskeri,  Marked,  Produksjon 
Hovedmålsetningen for dette arbeidet var å legge grunnlag for lønnsomt fiske etter lite utnytta dyphavsarter. I den forbindelse har det vært fokusert på muligheter i ulike markeder.
 
Prosjektet ble gjennomført i samarbeid mellom eksportbedriften Johan J. Helland AS og Møreforsking Ålesund. Det har vært skaffet og preparert prøver av flere arter, samt gjennomført utprøvning av produksjonsmetoder. Det er bygget opp erfaring med muskelkjøtt-egenskaper og hvordan ulike arter tåler prosessering (frysing, fryselagring, tining, filetering, avskinning av hai). Generelle kvalitetsvurderinger og sensoriske tester er også gjennomført. Det er utført en markedsundersøkelse i Kina, samt pretesting av flere produkter av dyphavsarter i Frankrike, Spania og Taiwan.
 
Resultatene fra dette arbeidet viser at det bør være gode muligheter for å få eksportert flere dyphavsarter til Frankrike. For frosne produkter er det på kort sikt mest aktuelt med filetprodukt av kvitfisk-dyphavsartene. Disse anbefales solgt på det franske markedet, men på litt lengre sikt er de spanske og portugisiske markedene også aktuelle.
 
På kort sikt er følgende arter mest interessante for kommersiell utnyttelse: Dypvannshå, brunhå, skolest, isgalt, dolkfisk, orange roughy, mora, skjellbrosme, dyphavsabbor, vrakfisk og rød beryx. På lang sikt er gråhå, stor svarthå, islandshå, havmus, blå antimora og evt. andre arter aktuelle.