Overvåking av oppdrettsanlegg i forbindelse med seismiske undersøkelser i Langf...

Overvåking av oppdrettsanlegg i forbindelse med seismiske undersøkelser i Langfjorden og Halsafjorden

Forfatter(e):

Snorre Bakke, Jan Erik Dyb

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Statens Vegvesen

Rapportnr:

MA 10-10
|

Isbn/Issn:

0804-54380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

38

Nøkkelord:

Seismikk,  Dynamitt,  Oppdrett,  Laks,  Torsk ,  Adferd 
I forbindelse med kartlegging av alternative traseer for undersjøiske tuneller i Møre og Romsdal gjennomførte Statens Vegvesen (SV) i mai og juni 2009 seismiske undersøkelser i Romsdalsfjorden/Langfjorden og Halsafjorden/Vinjefjorden. Som et sikkerhetsmessig tiltak gjennomførte Møreforsking Marin overvåking av laks ved anlegget Lybergsvika og torsk ved anlegget Hagahammaren for å identifisere adferdsmessige endringer som følge av denne aktiviteten. Undersøkelsene viste at den seismiske skytingen forårsaket kortvarige men tydelige responser hos fisken, spesielt hos torsk. Ved videre kartlegginger og lignende seismiske undersøkelser anbefales det derfor at fisk, og spesielt torsk, holdes under oppsyn når den seismiske aktiviteten skjer nært anlegget.