Fangstbehandling av dyphavsarter - Delrapport 3: Fangstbehandling og dokumentas...

Fangstbehandling av dyphavsarter - Delrapport 3: Fangstbehandling og dokumentasjon av råstoffegenskaper til dyphavsarter

Forfatter(e):

Ann Helen Hellevik, Margareth Kjerstad

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond

Rapportnr:

Å0505
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

20

Nøkkelord:

Centroscymnus coelolepis,  Centrophorus squamosus,  Centroscyllium fabricii,  Macrourus berglax,  Mora moro,  ,  ,  Råstoff,  Biprodukt 
Prosjektet er et delarbeid innenfor prosjektet ”Fangstbehandling og dokumentasjon av råstoffegenskaper for dyphavsarter”. Målsetningen i delprosjektet var å finne optimale metoder for fangstbehandling av dyphavsarter og biprodukt.
 
Tidligere innfrysingsforsøk av hårygger viste at det var potensial for forbedringer. Innfrysingstiden er avhengig av om ryggene blir fryst inn i horisontalfryser, tunnelfryser og type og størrelse på emballasjen. Lang innfrysingstid kan ha uheldig påvirkning av kvaliteten på sluttproduktet. Enkelte norske båter hadde fått reklamasjoner på at noen hårygger ikke hadde en fin form. En innfrysingsform fra Formvac ble testet ut med godt resultat. Formene reduserte innfrysingstida og gav fine beine rygger.
 
Tilbakemeldinger fra markedet indikerer at fargen på frossen og tint hå taper seg etter tining. Fargemålinger viste at en fikk svakere rød- og hvitfarge for alle parallellene etter 3 mnd fryselagring. Uttestinger av ulike innfrysningsmetoder viste at dette hadde lite effekt på fargetapet. Haiene har en stor lever som er kommersiell interessant. Det ble derfor gjennomført forsøk med innfrysing av ulike typer lever. En spesial kartong med plastbelegg fra Peterson Emballasje ble testet ut. Denne emballasjen fungerer bedre enn vanlig emballasje for kappa og sløyd fisk.