Fangstbehandling taskekrabbe (Cancer pagurus) - Effekt av røff behandling om bo...

Fangstbehandling taskekrabbe (Cancer pagurus) - Effekt av røff behandling om bord

Forfatter(e):

Astrid Woll, Wenche Emblem Larssen

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Norges forskingsråd

Rapportnr:

Å0703

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

18

Nøkkelord:

Fangst ,  Dyrevelferd  
Rapporten beskriver en undersøkelse foretatt i oktober 2006 som fokuserer på fangstbehandlingen om bord og måten krabben håndteres fra den tas ut av teina til den er plassert i lagringsenheten. Undersøkelsen er en del av prosjektet ”Holding and transport of live marine organism. Focus on Edible crab (Cancer pagurus)”, et 3-årig NFR-finansiert prosjekt som startet i 2004. Formålet med prosjektet er å gi retningslinjer for håndtering av taskekrabbe under fangst, lagring og transport. Ut fra resultatet kan man konkludere med at logistikken om bord har betydning for overlevelse og skader som påføres krabben under fangstbehandlingen. Krabbens videre skjebne begynner allerede ved uttak av teina. Hannkrabber er mer sårbare i forhold til skader og videre dødelighet ved røff behandling enn hokrabber.