Gelis vs våtis som kjølemedium under tranpsort av hel laks

Gelis vs våtis som kjølemedium under tranpsort av hel laks

Forfatter(e):

Ann Helen Hellevik, Kari Lisbeth Fjørtoft

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Ocean Supreme, Marine Harvest og Vartal Plastindustri

Rapportnr:

Å0806

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

29

Nøkkelord:

Kjølelagring ,  Kjøling ,  Sjømat ,  Verdikjede  
I dette forprosjektet ønsket en å finne ut hvilke effekt gelis har på laks i forhold til våtis under lagring. En ønsket å få svar på hvordan gelis virker i forhold til våtis når det gjelder kvalitet, fuktighet i fisk og emballasje, utbytte og holdbarhet.
 
Ut fra forsøket kan det se ut som at gelis har samme kjøleeffekt på fisken som våtis, i forhold til kvalitet. Gelis holder bra temperaturen i kassene, men fisk pakket med våtis får en jevnere kjøling, da isen dekker hele fisken. Temperaturen i kasser isa for Europa holdt best på temperaturen gjennom hele lagringsperioden, og er den pakkemetoden som har minst temperatur økning ved brudd i kjølekjeden. Fisk pakket med gelis og ilagt fuktig absorbent kan virke som holder bedre på fukten på fisken gjennom lagringsperioden.
 
Vurdering av emballasje under lagring viser at emballasjen for fisk isa for flyfrakt hadde mest væske i kassen etter 5 dagers lagring. Absorbent pakket sammen med gelis hadde tatt til seg mellom 1,5 og 2,5 ganger vekten væske på 5 dager. Etter 15 dager lagring uten re-ising hadde kasser isa for Europa og flyfrakt væske i bunnen, isa for fly hadde mest. Det var væskeansamling i alle kasser pakket med gelis. Kasser pakket med gelis og absorbent hadde noe mindre væske i emballasjen.