Anvendelse av frosset råstoff i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sitt distrikt.

Anvendelse av frosset råstoff i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sitt distrikt.

Forfatter(e):

Brynjolfur Eyjolfson, Kari Lisbeth Fjørtoft, Ann Helen Hellevik

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag

Rapportnr:

Å0608
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

16

Nøkkelord:

Råstoff,  Fryse  
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ønsket å få gjennomført en undersøkelse blant sine kjøpere for å få informasjon om anvendelse av frosset råstoff i sitt distrikt. Undersøkelsen omfatter frosset råstoff landet som H/G og ombordprodusert filet av fiskeslagene sei, torsk, hyse, lange og brosme. Undersøkelsen omfatter omsatt kvantum i 2005. Ved hjelp av spørreskjema svarte kjøperne på anvendelse av det relevante volumet de hadde kjøpt, hvor mye som går til eksport og hvor mye som blir videreforedlet i Norge.
 
I landet vekt ble 51 % videreforedlet på land i Norge, mens 16 % ble eksportert som ombordproduserte fileter og 33 % eksportert som H/G. Av totalt kjøpt volum omregnet til rund vekt ble 39 % anvendt til videreforedling på land i Norge, 35 % anvendt til eksport som ombordprodusert frosne fileter og 26 % anvendt til eksport som H/G.