Kvalitet på garnfanget blåkveite i relasjon til ståtid

Kvalitet på garnfanget blåkveite i relasjon til ståtid

Forfatter(e):

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Fiskeridirektoratet ved Gjermund Langedal

Rapportnr:

MA 10-09
|

Isbn/Issn:

0804-54380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

31

Nøkkelord:

Blåkveite ,  Garn,  Ståtid,  Kvalitet 
Det ble gjennomfort et provefiske etter blakveite (Reinhardtius hippoglossoides) med garn, for a framskaffe dokumentasjon angaende hvilken effekt garns statid har pa kvaliteten av fangstene og mengden utkast.
 
Provefiske ble gjennomfort med garnbaten ”Nordic Prince” vest for Husoy pa Senja (Kjerringbergryggen) fra 17. til 30. august 2010. Garnlenker med statid fra en til fire dager ble fisket vekselvis i lopet av perioden.
 
Valg av kvalitetskriterier var dekkende, og det ble ikke observert andre arsaker til kvalitetsreduksjon under forsoksfisket. De viktigste arsakene til kvalitetsreduksjon var pavirkning av bunndyr og sjododhet. Pavirkningen okte med okende statid, og mest markant synes endringen a vare fra ett til to dogns statid. Noe uventet ble det ikke funnet signifikante forskjeller i fangstrate mellom garnlenker med statid fra ett, to, tre og fire dogn.
 
Fravaret av okende fangstrater og tydeligere reduksjon i kvalitet pa fangsten i garnlenker med
statid fra to til fire dogn, indikerer at det til en hvis grad skjer en ”utskifting” av fisk i garnene.