Markedskartlegging av fiskehodeprodukter.

Markedskartlegging av fiskehodeprodukter.

Forfatter(e):

Kari Lisbeth Fjørtoft

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

NFR, Marfish A/S og Nisl Sperre A/S

Rapportnr:

Å0011

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

29

Nøkkelord:

Fiskehoder,  Råstoff,  Kløyvde hoder,  Kinn,  Tunger,  Marked,  Torsk ,  Portugal,  Spania 
Prosjektet «Markedskartlegging av fiskehodeprodukter» er finansiert av Norges Forskningsråd, Nils Sperre A/S og Marfish A/S.
 
I prosjektet har en gjennomført en markedskartlegging av fiskehodeprodukter i Spania og Portugal. En har sett på islandske eksportstatistikker av fiskehodeprodukter de siste årene; eksportert kvantum, pris og importland. Det er også gjennomført en spørreundersøkelse blant importører i Spania og Portugal. Undersøkelsen omfatter m.a. omsetning, foredlingsgrad, importerte kvantum, pris og etterspørsel.
 
Det ble utarbeidet ei økonomiske kalkyler for produksjon av saltede kløyvde hoder hos ei fiskeindustribedrift og ei kalkyle for produksjon av fiskehodeprodukter ombord i en tråler.