Blåskjell (Mytilus edulis) - Levedyktighet fra lokalitet til marked

Blåskjell (Mytilus edulis) - Levedyktighet fra lokalitet til marked

Forfatter(e):

Stig Tuene, Jan Erich Rønneberg, Jan Erik Dyb

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal Fylke, Kulde og Elektromekaniske AS, Norwegian Sea Farmers og Sæplast AS.

Rapportnr:

Å0410
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

17

Nøkkelord:

Blåskjell,  Revitalisering,  Buffer,  Levende lagring,  Levendetransport,  Gaping,  Overlevelse 
Prosjektet var et samarbeid mellom Norwegian Seafarmers AS, Kulde- og Elektromekaniske AS, Sæplast AS og Møreforsking Ålesund. Prosjektet ble finansiert av aktørene og av Møre og Romsdal Fylke. Hensikten var å forbedre metoder for transport av blåskjell til kontinentet. For å oppnå dette brukte en to teknologier som er utviklet av bedriftene: Flo/fjøre- kar (levert av Sæplast AS) og kjølerom med saltvannståke (levert av Kuldeog Elektromekaniske AS).
 
Korrekt utført revitalisering før og etter transport er viktig for å oppnå høy overlevelse og lite vanntap under transport og ute i kjøledisk i butikk. Revitaliseringen gjøres i sjøvann med lav temperatur.
 
Flo/fjøre behandling har gitt like gode (vanntap og gaping) eller bedre resultater (dødelighet) sammenlignet med å revitalisere skjellene i kar med gjennomstrømmende vann. Flo/fjøre gir i tillegg mye bedre vannutskifting enn det en har i kar med gjennomstrømmende vann.
 
Saltvannståke gav redusert vanntap i transport når en sammenlignet med ordinær kjøletransport. Tåke i transporten gav også forbedret overlevelse i kjøledisk.
 
Det så ikke ut til at det var mulig å redusere gaping i noen særlig grad gjennom de metodene som ble brukt i dette prosjektet. Generelt ser det ut til at gaping er en atferd som er vanskelig å fjerne hos hengekulturskjell.