Pelagisk kvalitet - fra hav til fat - Delrapport II: Resultater fra markedsund...

Pelagisk kvalitet - fra hav til fat - Delrapport II: Resultater fra markedsundersøkelser for sild og makrell i Russland

Forfatter(e):

Brynjolfur Eyjolfson, Kari Lisbeth Fjørtoft, Margareth Kjerstad

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

FHF Pelagisk forum

Rapportnr:

Å0514

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

63

Nøkkelord:

Pelagisk ,  Markedskartlegging 
Importundersøkelser ble gjennomført i Russland for å kartlegge og dokumentere hvilke kvalitetskrav importører i markedet har til norsk sild og makrell. Forbrukernes oppfatninger i Russland ble undersøkt for å få informasjon om produktets status i markedet. Totalt var 9 bedrifter med i importundersøkelsen. 810 russiske kvinner var med i konsumentundersøkelsen som var utført av Eksportutvalget for fisk i Moskva og St. Petersburg. De russiske bedriftene kjøper sild først og fremst fra Norge, mens Skottland er største leverandør for makrell. De russiske bedriftene har relativt liten kunnskap om produktet og fangstprosessen, men er fornøyd med informasjonen de får fra norske leverandører og ønsker ikke mer.
 
Som følge av positiv økonomisk utvikling og større kjøpekraft, spesielt i de mer moderne salgskanalene, er det økt fokus på kvalitet i det russiske markedet. Importørene og produsentene ønsker å kjøpe makrell fra Norge og de fleste har Norge som første prioritet, men Norge klarer ikke å konkurrere på pris. Norsk sild står meget sterkt i det russiske markedet og det ser ut som markedet foreløpig har absorbert prisøkningen på sild, som følge av den positive økonomiske utviklingen i Russland. Norsk sild og makrell tilfredsstiller hovedsakelig gjeldene kvalitetskrav og er Norge oppfattet som leder på kvalitet av russiske bedrifter. Norske leverandører har likevel viktige forbedringsmuligheter som de må rette fokus på. De største problemområdene som ble avdekket i Russland er dårlig størrelsesgradering og at ulike produsenter graderer forskjellig. Det er også en del problemer med transport, pakning og merking som krever forbedringer.