Fangst, mellomlagring og transport av levende håndplukkede kamskjell - Identifi...

Fangst, mellomlagring og transport av levende håndplukkede kamskjell - Identifisering av kritiske punkt og forbedring av disse

Forfatter(e):

Astrid Woll, Snorre Bakke

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Norges Forskingsråd

Rapportnr:

MA 12-12

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

40

Prosjektets mål har vært å bidra til å utvikle en lønnsom omsetning av levende håndplukkede kamskjell

(Pecten maximus) med optimal kvalitet gjennom hele året. Prosjektet har hatt en biologisk/teknologisk

del og en markedsdel. Resultatet fra markedsdelen presenteres i en egen rapport og tar for seg

differensiering og tilpasning av norske håndplukkede kvalitetsskjell i det europeiske markedet.

Den biologiske/tekniske delen omfatter forbedringer i forhold til fangst, mellomlagring og transport av

voksne kamskjell. Rapporten presenterer kritiske punkt i alle ledd av verdikjeden, og forslag til

forbedringer som kan bidra til å øke overlevelse og kvalitet på produktet. Analyse av kritiske punkt har

vist at skånsom behandling av skjellene er viktig for å sikre overlevelse under mellomlagring og videre

transport. Gjennomførte forsøk har vist at det under mellomlagring av skjell er viktig med riktige

lagringsforhold, være seg stablehøyde av skjell i mellomlagringskar (<=30 cm), «up-stream»

vanntilførsel, og tilstrekkelig flow (0,14 l/min/kg skjell for sommer og 0,05 l/min/kg skjell på vinter).

Under transport er det viktig med riktig pakkemetode, hvor gelis og treull i forsøk medførte bedre

overlevelse sammenlignet med knust is. Generelt viser prosjektet at summen av påkjenningene som

skjellet utsettes for er med å bestemme skjellets evne til å tolerere videre transport.