Produktkartlegging og differensieringsstrategier for ulike langeprodukter

Produktkartlegging og differensieringsstrategier for ulike langeprodukter

Forfatter(e):

Kari Lisbeth Fjørtoft, Bjørn Tore Nystrand, Ingebrigt Bjørkevoll, Steven Jensen, Rune Stave, Per Ketil Uggedal

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, Vest-Norges Fiskesalslag, Stokfisk AS, Snorre Seafood AS, Per Stave ASk

Rapportnr:

MA 15-01

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

52

Nøkkelord:

Lange,  Molva molva,  Lutefisk,  Saltfisk,  Marked,  Differensiering 
Det overordnede målet i prosjektet har vært å bidra til økt pris og omsetning av lange.
Prosjektet har gjennom produkttestinger i Norge, og intervjuer med importører og produsenter i Sverige og Italia, identifisert faktorer som kan brukes i merkevarebygging og produktdifferensiering for lange. Produkttester med fersk lange og lutefisk av lange, gjennomført av kjøkkensjefer i norske restauranter, viser at lange er en fisk med god kvalitet. Det er en forholdsvis lite kjent fisk og skaper ingen spesielle assosiasjoner. Forbrukere ønsker å spise lange oftere. Kvaliteten på lutefisk av lange vurderes å være god, men lutefisk av torsk er foretrukket i restaurantmarkedet.
 
I Sverige assosieres lange med lutefisk eller lunsjfisk. Omsetningen av lutefisk i Sverige har gradvis blitt redusert. Kampanjer som fokuserer på tradisjon og som forteller den unike historien om svenske fiskere som fisket lange langs norskekysten blir foreslått som tiltak for å snu trenden.
 
Norges andel av den italienske saltfiskimporten har gått ned i konkurranse fra Island, Færøyene og Danmark. Forklaringen fra importører er at saltfisk fra disse landene inneholder fosfat og derfor er