Resirkulering av salt: Utvida salteforsøk - Småskalaforsøk

Resirkulering av salt: Utvida salteforsøk - Småskalaforsøk

Forfatter(e):

Kristine Kvangarsnes, Ann Helen Hellevik, Trygg Barnung

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Fiskeri og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF)

Rapportnr:

MA 12-19

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

29

I prosjektet er det sett på gjenbruk av salt i saltfiskproduksjon, med tanke på rødmidd. Fire ulike salt (eit sjøsalt og tre sjøsalt) har vore undersøkt. Resultata har vist at det ikkje er kvalitetsforskjell på nytt salt, ved ein gongs gjenbruk og andre gongs gjenbruk, når det gjeld rødmidd i salt og fisk. For å hindre vekst av rødmidd er det viktig at salt og fisk blir lagra kjølt.