Produkt- og markedsutvikling for restråstoff av NVG-sild til konsum

Produkt- og markedsutvikling for restråstoff av NVG-sild til konsum

Forfatter(e):

Margareth Kjerstad, Wenche Emblem Larssen, Bjørn Tore Nystrand

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Rapportnr:

MA 14-18

Publikasjonstype:

Forskningsrapport
|

Sidetall:

62

Nøkkelord:

Buklist,  Marked,  NVG sild,  Produksjon,  Restråstoff 

Sammendrag

Prosjektet har avdekket og skapt grunnlag for lønnsom utnyttelse av buklist, farse og bits and pieces fra NVG-sild til konsum. Det er fremkommet ny kunnskap om hvordan produktene kan produseres, hvilke produktegenskaper de har, og hvilke markedsmuligheter som finnes. For bits and pieces og farse er produksjonsteknologien nærmest løst, produktene er kjent og det er identifisert kunder som ønsker å kjøpe produktene. For buklist er utfordringen større, særlig med tanke på teknologiske utfordringer tilknyttet rensing.

Femten ulike anvendelsesområder for restråstoff av sild er testet ut. Alle produktene anses å ha høy kvalitet, god smak, og har potensial som konsumprodukter. Positive produktegenskaper er god kvalitet, høyt innhold av omega-3-fettsyrer, og forventninger om en lavere pris enn sildefilet. Motsatt trekkes bein i buklist og størrelsen på bits and pieces frem som negative egenskaper. Det uttrykkes også en viss bekymring knyttet til at produktene er ukjent i markedet og av den grunn kan være utfordrende å introdusere. Markedsmulighetene er størst i Polen og Kina.

For å lykkes i kommersialiseringsprosessen for restråstoff fra NVG-sild er det viktig å løse flaskehalser og videreføre markedsutviklingen. Erfaringsvis tar det lang tid å lykkes med nye produkter i et marked, hvor langsiktighet, fokus og stor innsats er en nødvendighet.