Pakkeforsøk med saltfisk og saltfilet i konsumentpakker av plast

Pakkeforsøk med saltfisk og saltfilet i konsumentpakker av plast

Forfatter(e):

Grete Hansen Aas, Ann Helen Hellevik

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening

Rapportnr:

Å0312
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

21

Nøkkelord:

Saltfisk,  Saltfilet,  Emballasje ,  Kvalitet,  Lagring 
Denne rapporten beskriver to forsøk for å undersøke hvordan avrenningstid før pakking påvirket kvalitet og væskedannelse i plastskålene. Kvaliteten på fisken i begge forsøkene ble dokumentert ved en helhetsvurdering, analyse av vann-, salt- og askeinnhold, samt vektutvikling. Fisk pakket i pappkartonger ble brukt som referanse og ble sammenlignet med fisk pakket i Dynopack-plastskåler av ulik størrelse og med /uten absorbent.
 
I det første forsøket ble kvaliteten evaluert etter 6 og 12 ukers kjølelagring. Filetenes posisjon i emballasjen påvirket ikke kvaliteten. Det ble funnet et større vanntap for saltfilet som var pakket i tradisjonell pappkartong i forhold til saltfisk som var pakket i plastskåler, men forskjellene var ikke statistisk signifikante. Aske- og saltinnholdet var stabilt under lagring i begge forsøkene. I det andre forsøket ble det benyttet saltfisk av torsk med 7 og 14 dagers avrenningstid. Saltfisken viste stabilt nivå av aske, salt og vann over 2 måneder. Det ble påvist litt lake i bunnen av plastskålene fra fisk med 7 dagers avrenning.  Vi konkluderer med at lakeavrenning i plastemballasje kan reduseres betydelig ved å øke avrenningstida på palle før pakking.  I begge forsøkene ble saltfiletene og saltfisken lysere ved lagring. Små plastskåler med små fileter så ut til å gi minst vekttap av fileten under lagring.