Hurtig fettmåling i pelagisk fisk ved on-line NIR spektroskopi

Hurtig fettmåling i pelagisk fisk ved on-line NIR spektroskopi

Forfatter(e):

Jannicke F Remme, Jens Petter Wold

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

FHL, industri og eksport og Pelagisk Forum

Rapportnr:

Å0707

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

20

Den pelagiske næringen etterspor en enkel, rask, nøyaktig og objektiv metode for fettmåling i pelagisk fisk. Både flåtesiden og landanleggene er interessert i raske fettmålinger, siden verdien av pelagiske arter hovedsakelig bestemmes av fettinnholdet.

 

Ved å bruke lys ved ulike bølgelengder kan fettinnholdet i fisk bestemmes med god noyaktighet. Fisken absorberer ulik mengde lys ved forskjellige bølgelengder avhengig av hvor mye fett det er i muskelen. NIR (nær infrarødt) metoden er betydelig raskere enn tradisjonelle metoder, som tar alt fra timer til flere dager. NIR målinger viser resultatet med en gang.

 

Matforsk og Qvision har utviklet flere on-line NIR (nær infrarodt lys) instrumenter som i dag brukes til analyse av bl.a. fett i laks. Møreforsking har i samarbeid med Matforsk fått testet nøyaktigheten av fettmålingen i sild og makrell i to on-line NIR instrumenter. Resultatet viser at on-line NIR instrument kan måle fettinnholdet i hel sild og makrell med en usikkerhet på kun ± 2,3 %-poeng (97% noyaktighet). I dette tilfellet er det kontakt mellom NIR instrumentet og fisken. Målinger uten kontakt gir noe lavere nøyaktighet, men like fullt lovende resultat. Kalibreringen av metoden virker robust.

 

Resultatet av prosjektet viser at raske on-line NIR målinger kan brukes til å estimere fettinnholdet i en fangst av pelagisk fisk. For nøyaktig fettmåling i individer må metodikken videreutvikles.