Rødmidd i klippfisk

Rødmidd i klippfisk

Forfatter(e):

Kristine Kvangarsnes, Ann Helen Hellevik, Ola Ween, Trygg Barnung

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Fiskeri og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) og Møre og Romsdal Fylke

Rapportnr:

MA 12-20

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

30

Målet med prosjektet har vore å finne informasjon om kvar i produksjonen av saltfisk og klippfisk ein lettast får smitte, og evt synleg vekst av rødmidd. Resultata viser at vi finn rødmidd i alle ubrukte sjøsalt, men bakterien er ikkje tilstade i bergsalt. Dersom salt og fisk blir lagra kjølt, er sannsynet for å få synleg vekst av rødmidd svært liten.