Produktkvalitet i verdikjedeperspektiv. Hvordan påvirker råstoffhåndtering i fa...

Produktkvalitet i verdikjedeperspektiv. Hvordan påvirker råstoffhåndtering i fangsleddet kvaliteten på klippfisk?

Forfatter(e):

Ann Helen Hellevik, Ingebrigt Bjørkevoll, Lasse Rindahl

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens Servicekontor (FHS) v/Bacalao Forum

Rapportnr:

Å0915
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804‐5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

28

Nøkkelord:

Fangstbehandling,  Produksjon,  Saltfisk,  Klippfisk,  Utbytte ,  Kvalitet 
Målsetningen med dette prosjektet var å kartlegge hvordan direktesløying av linefanget råstoff påvirker kvaliteten til sluttproduktet klippfisk. Råstoff av torsk ble innhentet fra to linebåter som videre ble produsert til saltfisk og klippfisk. To grupper ble studert; vanlig bløgging etter standard prosedyre og direktesløying.
Resultatene viser at direktesløying gir en betydelig kvalitetsreduksjon sammenlignet med ordinær bløgging og utblødning. Andelen av universal (kvalitetsforringet) klippfisk økte med 10 % ved direktesløying på grunn av hovedsakelig økt misfarging av fisken grunnet blodfeil. Dette viser at feil håndtering av råstoffet under fangst, kan få store konsekvenser for kvaliteten på sluttproduktet, med dertil økonomiske tap for klippfiskprodusenter. Ved bedre kontakt mellom flåteledd og produsenter vil slike feil vil kunne reduseres, ved større bevisstgjøring av konsekvensene feil råstoffhåndtering kan medføre.