Pelagisk kvalitet - fra hav til fat - Delrapport I: Resultater fra undersøkels...

Pelagisk kvalitet - fra hav til fat - Delrapport I: Resultater fra undersøkelser hos norske bedrifter og japanske kontrollører

Forfatter(e):

Margareth Kjerstad, Kari Lisbeth Fjørtoft, Brynjolfur Eyjolfson

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

FHL Pelagisk forum

Rapportnr:

Å0513

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

31

Nøkkelord:

Pelagisk ,  Markedskartlegging 
For å opprettholde og øke lønnsomheten i norsk pelagisk sektor i årene som kommer, er det avgjørende at Norge kan levere og omsette produkter av høy kvalitet. For å kunne tilby den råstoffkvaliteten som markedet krever er det viktig å ta hensyn til hvilke kvalitetskrav som finnes i de ulike markedssegmentene.
 
Målsetningen med prosjektet ”Pelagisk kvalitet fra hav til fat” er å gi norske fiskere, produsenter og eksportører et fortrinn i forhold til konkurrenter i markedet ved å rette fokus på kvalitetsbehandling av makrell og norsk vårgytende sild fra fangstfelt til marked. Målet er å kunne eksportere pelagisk fisk av generell god kvalitet slik at norsk pelagisk råstoff oppfattes som attraktive kvalitetsprodukter.