Marknadstesting av djuphavsarten mora (Mora moro) i Sverige

Marknadstesting av djuphavsarten mora (Mora moro) i Sverige

Forfatter(e):

Kari Lisbeth Fjørtoft

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal Fylkeskommune, Coast Seafood A/S og Artic Seafood Mllary A/S

Rapportnr:

Å0313
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

34

Nøkkelord:

Mora moro,  Mora ,  Dyphavsarter,  Marked,  Sverige 
I prosjektet har ein gjennomfarrt marknadstesting av djuphavsarten mora i den svenske marknaden. "Refreshed" filetar vart produsert hos ei bedrift i Norge og testa hos 8 svenske grossistar og deira kundar. Dei fekk tilsendt spørrjeskjema, og grossistane vart i etterkant av uttestinga følgt opp med intervju.
 
Resultata frå uttestinga viser at det er interesse for konsum av fiskearten mora i Sverige. Produkteigenskapane ti1 mora vart vurdert som gode og fleire ønska å kjøpe mora i framtida. Det var størst interesse for filet. Restaurantar og dyrare lunchrestaurantar vil i første omgang vere det mest interessante segrnentet for omsetning av "refreshed" morafilet.