CAS innfrysing av kråkebollerogn

CAS innfrysing av kråkebollerogn

Forfatter(e):

Wenche Emblem Larssen, Margareth Kjerstad

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Scan Aqua og MMC kulde

Rapportnr:

Å0909

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

19

Scan Aqua i Hammerfest er den første norske produsenten av oppfôrede kråkeboller. Kråkebollerogn er et ettertraktet og eksklusivt produkt som er godt betalt i markedet. Kråkebollerogna er et svært skjørt produkt som er sårbar for håndtering, transport og tradisjonell frysing. Det er derfor en utfordring å levere kvalitetsprodukter til markedet.

 

Et japansk firma har utviklet en frysemetode som bevarer kvalitet i fiskeprodukter like bra som om de var ferske. Fryseteknologien kalles CAS (Cell Alive System). Ved hjelp av lave temperaturer og magnetisme bevares cellene i produktene intakt gjennom frysing og tining. Dette gir det opptinte produktet like god kvalitet som et ferskt produkt. I Norge har MMC Kulde rettighetene til denne teknologien og vil i samarbeid med Scan Aqua se på mulighetene til å benytte denne teknologien på kråkebollerogn.

 

I forprosjektet skulle en finne fram til optimal frysemetode og teste ut og sammenligne produktegenskaper til fersk, vanlig fyst og CAS fryst kråkebollerogn. Resultatet fra uttestingene er sprikende. Dette skyldes trolig at kråkebollene vart produsert rett før gyting. Dette gir en rogn med varierende kvalitet og løsere konsistens. Fryseforsøk i november 2008 gav bedre resultat, da hadde rognen mer ensartet kvalitet. CAS teknologien er interessant og bør testes ut på fersk rogn produsert i Finnmark. Innfrysing av nyprodusert rogn vil trolig gi et bedre resultat enn innfrysing av 1-2 dager gammel rogn på Møre. Prosjektdeltakerne ønsker å videreføre prosjektet i et hovedprosjekt.

 

Forprosjektet er finansiert av regionale forskningsmidler gjennom VRI i Møre og Romsdal og Finnmark.

 

Rapporten er frigitt for åpen publisering fra 01.02.2012