Vurderinger og overvåking av oppdrettsaktivitet i forbindelse med seismiske und...

Vurderinger og overvåking av oppdrettsaktivitet i forbindelse med seismiske undersøkelser innenfor området Nordøyvegen 2010

Forfatter(e):

Snorre Bakke

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Statens Vegvesen

Rapportnr:

MA 11-04
|

Isbn/Issn:

0804-54380

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

6

Nøkkelord:

Seismikk,  Oppdrett,  Dynamitt,  Påvirking 

I forbindelse med kartlegging av alternative traseer for undersjøiske tuneller i Møre og Romsdal skulle GeoMap AS på vegne av Statens Vegvesen (SV) i oktober 2010 gjennomføre seismiske undersøkelser i Haramsfjorden/Lepsøyrevet, Nogvafjorden og Fjørtoftfjorden. Som et sikkerhetsmessig tiltak gjennomførte Møreforsking Marin en vurdering av potensiell påvirkning av nærliggende oppdrettsanlegg. Seismiske undersøkelser ble gjennomført i Haramsfjorden/Lepsøyrevet og Fjørtoftfjorden. Tilbakemeldingene fra driftsledere ved de kontaktede anleggene var at de ikke hadde blitt påvirket av den pågående aktiviteten. For Nogvafjorden ble anbefalinger gitt om at seismiske undersøkelser ikke burde gjennomføres her da anlegget Rogne befant seg midt inne i traseen for planlagte seismiske undersøkelser. Beslutningen ble derfor tatt om å gjennomføre undersøkelser i dette området når fisken ved anlegget Rogne er slaktet ut i Jan/Feb 2011. Det anbefales at Statens Vegvesen holder kontinuerlig kontakt med driftsleder ved oppdrettsanlegget Rogne for å planlegge de avsluttende seismiske undersøkelsene.