Markedsmuligheter for umoden rogn fra nordsjøsild og NVG-sild: Delrapport AP2_2...

Markedsmuligheter for umoden rogn fra nordsjøsild og NVG-sild: Delrapport AP2_2-2

Forfatter(e):

Roger Bergset, Bjørn Tore Nystrand, Wenche Emblem Larssen

Utgiver:

Segel

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF)

Publikasjonstype:

Forskningsrapport
|

Sidetall:

18

Nøkkelord:

Rogn,  Marked,  Sild 
Denne rapporten er en videreføring av det tidligere arbeidet i prosjektet, omtalt i rapportene;
  • "Delrapport AP2_1 - Definering og konkretisering av de mest nærliggende mulighetene innenfor produkter, markeder og anvendelsesområder for umoden silderogn" datert 14.06.2013.
  • "Delrapport AP2_2.1 - Markedsmuligheter innen kosmetiske produkter", datert 8.12.2013.
Konklusjonen fra Delrapport AP2_1 var at markedet for kosttilskudd og ingredienser hadde klart størst potensial og samtidig viste størst interesse for silderogn som råstoff.
 
Arbeidet i AP2 har blitt gjennomført hovedsakelig ved hjelp av litteraturstudier, søk på internett, deltakelse på fagmesse samt møter og samtaler med industriaktører. Det globale markedet for ingrediens og helsekost er stort og omfattende, og preges av hard konkurranse gjennom blant annet merkevarebygging og utvikling av stadig nye produkter og konsepter. Dette fører igjen til at konfidensialitet og hemmeligholdelse er svært fremtredende, noe som gjør det utfordrende å innhente spesifikk markedsinformasjon.
 
For å referere de aktører det anbefales å arbeide videre med til de relevante marked, har vi tatt med utdrag av markedsbeskrivelsen som ble gjengitt i AP2_1.