Barn og ungdoms matpreferanser og holdninger til fisk

Barn og ungdoms matpreferanser og holdninger til fisk

Forfatter(e):

Bjørn Tore Nystrand, Kari Lisbeth Fjørtoft, Marianne Lindhjem Staurset

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylkeskommune, AS Longvafisk, Nils Sperre AS, Sibelia AS.

Rapportnr:

MA 13-12
|

Isbn/Issn:

ISSN 08045380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

35
Møreforsking har i samarbeid med AS LongvafiskNils Sperre AS og Sibelia AS gjennomført en studie om barn og ungdoms matpreferanser og holdninger til fisk og sjømat. I alt omfatter studien 236 grunnskoleelever og elever i videregående skole i Ålesund og Giske kommune. Kunnskap om matpreferanser og holdninger til fisk og sjømat skal bidra til å tilrettelegge for målrettet produktutvikling i sjømatnæringen. Det overordnede målet er å øke målgruppens forbruk av fisk og sjømat. 
 
Elevene har også gjennomført et smakseksperiment med seks ulike typer fisk og sjømat. Målet med eksperimentet var å undersøke sammenhenger mellom smaksopplevelse, holdning, konsum og intensjon. Smakseksperimentet foregikk ved Klippfiskakademiet hvor kokk Mindor Klauset tilberedte smaksprøvene.
 
Studien involverer også 155 foresatte for å undersøke hvorvidt det er samsvar mellom foresatte og deres barns matpreferanser og holdninger til fisk og sjømat. 
 
Studien er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune (164/2011) og bedriftene ovenfor.