Kompetanseheving innen sensorikk. Metodeutvikling med fokus på marine arter og ...

Kompetanseheving innen sensorikk. Metodeutvikling med fokus på marine arter og produkt.

Forfatter(e):

Wenche Emblem Larssen, Ann Helen Hellevik, Kristin Bjørdal, Marianne Lindhjem Staurset, Per Magne Walde

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal Fylke

Rapportnr:

MA 10-20
|

Isbn/Issn:

0804-54380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

21

Prosjektet har vært et kompetanseoppbyggende prosjekt for Møreforsking Marin og Høgskolen i Ålesund. Et

utvalg ansatte ved begge instituttene har deltatt på kurs i Regi av Nofima Mat. Gjennom litteratursøk har en

økt generell kompetanse innen sensoriske metoder og det er utarbeidet retningslinjer for gjennomføring av

enkle sensoriske tester.

 

Ved bruk at personell tilknyttet Høgskolen eller Møreforsking har en har gjennomført seks treningsrunder der

aktuelle kandidater til et sensorisk panel er testet ut. Uttestingen har bestått av grunnsmakstester,

supersmaker tester og enkle sensoriske metoder som forskjellstest, beskrivende test og holdbarhetsvurdering.

 

Skisse for planlagt infrastruktur er utarbeidet og mulig lokale for oppbygging av et slik laboratorium er funnet.

Skissen bygger på erfaring fra andre sensoriske laboratorier nasjonalt og internasjonalt.

Nettverksbygging mot FoU-institusjoner som Sintef fiskeri og Havbruk, Nifes og Nofima Mat har blitt prioritert.

Det er også initiert flere prosjekt i perioden som følge av nettverk og kompetanse utviklet i prosjektet.