Karakterisering av marint protein til forebygging av neurodegenerative sykdomme

Karakterisering av marint protein til forebygging av neurodegenerative sykdommer

Forfatter(e):

Jennifer Mildenberger

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Norges Parkinson Forskningsfond

Rapportnr:

MA 20-01
|

Isbn/Issn:

0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

14

Mange alders-assosierte sykdommer som Parkinsons sykdom er forbundet med akkumulering av proteinaggregater som kan skyldes nedsatt funksjon av vedlikeholdsprosesser i cellen. Alfa-synuklein (α-Syn) er et protein knyttet til utviklingen av Parkinsons sykdom ved at det danner proteinaggregater, forstyrrer cellefunksjonen og ødelegger nevronene. Gjennom biokjemiske analyser er det nylig vist at det rensede proteinet beta-parvalbumin (β-PV) fra fisk kan hemme dannelsen av α-Syn aggregater. Dette funnet er interessant i forhold til om proteinet kan bidra til å forhindre neurodegenerative sykdommer, men først må proteinets virkemekanisme bekreftes i cellekultur og i mennesker. I dette prosjektet er innholdet av β-PV i fiskemel undersøkt. Fiskemel er en lett tilgjengelig kilde til fiskeprotein. β-PV kan detekteres i fiskemel og foreligger trolig i en delvis denaturert form, noe som skyldes fremstillingsprosessen for fiskemel. Rundt 6% av β-PV i fiskemel er antatt til å foreligge som aggregater. Videre vil det være svært interessant å undersøke om β-PV fra fiskemel og andre kilder til fiskeprotein kan ha en biologisk funksjon og dermed bidra til forebygging av Parkinsons sykdom.