Økt verdiskaping av lange

Økt verdiskaping av lange

Forfatter(e):

Kari Lisbeth Fjørtoft, Bjørn Tore Nystrand

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Innovasjon Norge

Rapportnr:

MA 12-01
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804‐5380

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

15

Nøkkelord:

Lange,  Klippfisk,  Saltfisk 
I dette forprosjektet har en sett på mulighetene for økt utnyttelse av lange i ulike markeder. En har gjort en vurdering av omsetning til det brasilianske markedet, samt prisnivå. En har fremskaffet informasjon om mulighetene for økt salg av langeprodukter (inkl. lutefisk) til ulike segmenter i Sverige. På innenlandsmarkedet har en gjennomført en uttesting bl.a. under Matfestivalen i Ålesund i 2011 og hos restauranter.
 
I videreføring av prosjektet ønsker en å jobbe videre med markeder i Sverige og Norge.