Saltfisk i plastemballasje - Markedstest i Hellas og Italia

Saltfisk i plastemballasje - Markedstest i Hellas og Italia

Forfatter(e):

Kari Lisbeth Fjørtoft

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

FHF og Bacalao Forum

Rapportnr:

Å0414
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

29

Nøkkelord:

Emballasje ,  Saltfisk,  Marked,  Hellas,  Italia 
I dette prosjektet har en testet ut to typer plastemballasje til bruk for saltfiskfilet. Dette er 8 liter og 24 liter termoformede plastskiler ffa Dynopack med påsveiset film. Det ble sendt prøver av saltfilet ti1 Italia og Hellas.
 
Resultatene viser at 24 liter emballasjen var mest interessant. Importørene så mange fordeler med emballasjen, spesielt at en unngir avrenning og lukt.
 
Med en nedgang i eksporten av saltfisk, bide kvantumsmessig og prismessig vil det vaere viktig A tilpasse produkt og emballasje ti1 forbruker for å øke konsum av produktet.
 
Det kan konkluderes med at Dynopack plastemballasje er godt egnet for eksport av saltfilet og saltfisk. Trenden i de europeiske saltfisk-markedene tilsier at plastemballasje og forbrukervennlige pakninger er okende.