Produksjon og marknadstesting av isgalt

Produksjon og marknadstesting av isgalt

Forfatter(e):

Kari Lisbeth Fjørtoft, Ann Helen Hellevik

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal Fylkeskommune v/Nærings- og miljøavdelinga, Arctic Seafood Måløy, M/S Torita og Johan J. Helland A/S

Rapportnr:

Å0113

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

44

Nøkkelord:

Isgalt,  Dyphavsarter,  Marked,  Innland 
I prosjektet har ein gjennomført produksjonsforsøk, kjemiske, instrumentelle og bakteriologiske analyser og marknadstesting av isgalt .
 
I produksjonsforsøka vart det utført utbyttemålingar ved manuell og maskinell filetering (Baader 184). Det vart og gjennomført lagringsforsøk for å finne haldbarheita til isgalt.
 
Det vart gjennomført ei undersøking hos fiskebutikkar, grossistar og storhusholdningbedrifter. Dei fekk tilsendt produktprøver og spørjeskjema.
 

Resultata viser at ein kan gjennomføre lønnsam produksjon av isgaltfilet som kan omsetjast på innanlandsmarknaden.