Nordisk "Workshop" om restråstoff fra villfanget og oppdrettet torsk

Nordisk "Workshop" om restråstoff fra villfanget og oppdrettet torsk

Forfatter(e):

Grete Hansen Aas, Margareth Kjerstad

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

NAF, Nordisk arbeidsgruppe for fiskeriforskning

Rapportnr:

Å0716

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

6

Nøkkelord:

Torsk ,  Biprodukt,  Akvakultur ,  Råstoff 
Prosjektets målsetning har vært å øke kompetansen om utnyttelse av restråstoff fra  oppdrettet og villfanget torsk i nordiske land. Et delmål i prosjektet har vært å etablere et sterkt nettverk mellom nordiske land gjennom gjennomføring av ”workshop” og ved å initiere minst ett konkret nordisk samarbeidsprosjekt innen utnyttelse av restråstoff.
 
I prosjektet ble det opprettet ei arbeidsgruppe og ei prosjektgruppe med deltakere fra Færøyene, Island og Norge. Arbeidsgruppa planla et program og gjennomførte en ”workshop” og en foredragsserie under en åpen ”workshop” på ”Sats på torsk” sitt nettverksmøte i Bergen 13. og 14. februar 2007. Foredragene presenterte status for utnyttelse av restråvarer i nordiske land.
 

I etterkant av worskhopen ble arbeidsgruppen enige om å gå videre med samarbeidet. Det ble sendt inn søknad om videre finansiering av FoU-arbeidet. Nye søknader og prosjekter er i gang. Det er blant annet bevilget midler fra NORA til et prosjekt, og midler fra Stiftelsen Rubin for å utarbeide en norsk statusrapport for utnyttelse av restråvare i oppdrettstorsk.