Status for utnyttelse av restråvarer fra oppdrettstorsk

Status for utnyttelse av restråvarer fra oppdrettstorsk

Forfatter(e):

Grete Hansen Aas, Margareth Kjerstad

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

RUBIN

Rapportnr:

Å0802

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

53

Nøkkelord:

Torsk ,  Akvakultur ,  Biprodukt,  Råstoff,  Utbytte  
Torskeoppdrettsnæringa vokser raskt. Denne rapporten er en gjennomgang av status for Torskeoppdrett med fokus på utnyttelse av restråstoff. Den delen av fisken som ikke går til filet, betegnes som restråstoff. I dag går det meste av dette til dyrefôr, men det finnes også anvendelser av restråstoff fra oppdrettstorsk både til konsum og ingrediensmarkedet.
 
Lever fra oppdrettstorsk avviker fra lever fra villfisk, og anvendes både til konsum, som fersk og hermetisert, og til oljeproduksjon. Det er lite råoljeproduksjon fra lever fra oppdrettstorsk i dag. Torskehodene blir i stor grad malt opp og ensilert til dyrefôr, men det er fem produktvarianter som markedet etterspør: kløyvde torskehoder, torskekinn, medaljonger, tunger og tørka hele hoder. Små størrelser på oppdrettshodene er ei utfordring for maskinell produksjon. I dag er det lite anvendelse av innmat til konsum, men det blir gjennomført proveproduksjoner av mager og svømmeblærer. Enzymer fra magesekk utvinnes.
 
De siste 20 årene er det gjennomført en rekke utviklingsprosjektet for utnyttelse av restråvarer for villfanga torsk. Restråvarer fra oppdrettstorsk skiller seg fra villtorsken på mange felt. Foreløpig er det utført lite FoU prosjekter for utnyttelse av restråstoff i oppdrettstorsk. Med et sterkt økende volum er det derfor økt behov for FoU-prosjekt innenfor dette området.