Muligheter for å utnytte torskehoder til konsumprodukter

Muligheter for å utnytte torskehoder til konsumprodukter

Forfatter(e):

Margareth Kjerstad, Grete Hansen Aas

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Innovasjon Norge og Brødrene Larsen

Rapportnr:

Å0706

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

40

Nøkkelord:

Markedskartlegging,  Torsk ,  Biprodukt,  Råstoff 

Prosjektet er et samarbeid mellom bedriftene Brødrene Larsen, Hallvard Lerøy, Møreforsking og MVP prosjektet ”Markedstorsk”. Formålet med prosjektet var å bidra til at Brødrene Larsen og deres samarbeidsbedrifter skal utvikle en lønnsom produksjon og omsetning av restråstoff fra oppdrettstorsk. Dennerapporten omhandler bedriftenes muligheter for å utnytte torskehoder.

 
Arbeidet har avdekket at det finnes egnet produksjonsutstyr for produksjon av konsumprodukter fra fiskehoder fra oppdrettstorsk. For å få til en effektiv produksjon bør en investere i MESA maskiner. Gjennomgang av eksportstatistikker fra Island, Norge og Færøyne viser at det er etablert omsetning av mange konsumprodukter fra fiskehoder. Spesielt Island har lykkes i sin satsing på produksjon og omsetning. Tørka hele hoder til Nigeria er det mest lønnsomme produktet. I 2005 var eksportkvantummet ca 12 000 tonn til en snittpris på vel 18 kr/kg i dette markedet. Det er også stor omsetning av saltede produkter i Spania og Portugal. Det er også muligheter for å produsere spesialprodukter fra fiskehoder. Proteinkonsetrat er trolig den mest aktuelle anvendelsen.
 
DB kalkylen viser at det er mest lønnsom å produsere ferske tunger og kinn. Dette kan gi et DB på knappe 800 000 kr pr år. Det nest beste alternativet er frosne tunger og kinn, med et DB på 293 000 kr og det tredje mest lønnsomme produktet er saltede kløvde hoder som gir et DB på 250 000 pr år. Med en maskin investering på kr 483 000 for en MESA 900 maskin blir dette fort en lønnsom investering. Økt slaktevolum og endringer i salgsprisen vil ha stor innvirkning på lønnsomheten i produksjonen. Det er derfor viktig at en arbeider aktivt i markedet for å oppnå høyere pris på produktene. I lønnsomhetskalkylen har en forutsatt at Brødrene Larsen ikke skal betale for hodene i starten. Dette er gjort for å redusere risiokoen og kostnadene i startfasen. Målesetningen er at oppdretterene gradvis skal få betalt for hodene. På bakgrunn av informasjon om produktmuligheter og de økonomiske kalkylene som er presentert i rapporten kan bedriftene nå prioritere hvilke produkter en skal satse på i det videre arbeidet.