Muligheter og begrensninger ved etablering av et nøytralt mottaksanlegg for fer...

Muligheter og begrensninger ved etablering av et nøytralt mottaksanlegg for ferskfisk i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sitt distrikt

Forfatter(e):

Kari Lisbeth Fjørtoft, Jan Erich Rønneberg

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (SUROFI)

Rapportnr:

Å0306

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

40

Nøkkelord:

Sunnmøre,  SUROFI,  Mottak,  Fisk,  Egnethet 
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) har med bakgrunn i den siste tids utvikling i omsetning av ferskfisk ønsket å få vurdert mulighetene for etablering av et nøytralt mottaksanlegg i sitt distrikt. Styret i Surofi vedtok derfor å engasjere Møreforsking for å gjennomføre en forundersøkelse: "Muligheter og begrensninger ved etablering av et nøytralt mottaksanlegg i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sitt distrikt". Målet med forundersøkelsen har vært å skaffe informasjon som skal brukes som grunnlag for en diskusjon/debatt på Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sitt årsmøte i juni 2003, om behovet for et nøytralt mottaksanlegg for ferskfisk.