Uttesting av fiskekaker på bensinstasjon

Uttesting av fiskekaker på bensinstasjon

Forfatter(e):

Bjørn Tore Nystrand

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

AS Longvafisk, VRI Møre og Romsdal

Rapportnr:

MA 10-03

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

25

Nøkkelord:

Produkttesting,  Fiskekaker,  Markedskartlegging,  Hurtigmatkonsept 
Formålet med dette prosjektet var å kartlegge potensialet for salg av fiskekaker på bensinstasjoner i Ålesundsområdet. Gjennom en produktuttesting under Matfestivalen i Ålesund sommeren 2009, og ved fem bensinstasjoner i og rundt Ålesund, har dette blitt belyst.
 
Fiskekake på en skive grovt brød med remulade, fiskeburger med salat og dressing, eller helt enkelt en fiskekake servert rett i hånden ble av publikum og ansatte ved bensinstasjonene vurdert som potensielle produktkonsepter.
 
Fiskekaken ble i begge undersøkelsene vurdert positivt på smak. Resultatene indikerte også at publikum nå er modne for andre, sunnere alternativer i varmmatdisken på bensinstasjoner. I undersøkelsen på bensinstasjonene kom det frem at forventet pris og pris villig til å betale var 17 kroner.