Effekt av fosfat i saltfiskproduksjon ved bruk av ulike typer råstoff. Delrappo...

Effekt av fosfat i saltfiskproduksjon ved bruk av ulike typer råstoff. Delrapport: Storskala forsøk med lettsalting

Forfatter(e):

Ingebrigt Bjørkevoll, Trygg Barnung, Kristine Kvangarsnes, Turid Standal Fylling, Bjørn Gundersen, Sjurdur Joensen

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Rapportnr:

MA 13-02
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804‐5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

34

Nøkkelord:

Lettsaltet,  Torsk ,  Råstoff,  Kvalitet,  Tilsetningsstoff,  Fosfat 
Fryst trål- og lineråstoff av torsk ble etter tining og filetering lettsaltet der laken var tilsatt 0, 1 eller 2 % fosfat (Carnal 2110). Resultatene viste at lineråstoff gav lysere fileter med mindre blod enn trålråstoffet. Tinetapet ble ikke nevneverdig påvirket av fosfatbehandlingen; alle gruppene tapte mellom 10,0 og 11,6 % vekt under tining. Fargemålingene viste små forskjeller mellom gruppene, men en trend var at fosfatbehandling så ut til å redusere utviklingen av gulfarge. Sensorisk ble det ikke funnet store forskjeller i kvalitet. Ved sammenligningen av gruppene var det en tendens til at fosfatet reduserte omfanget av røde buker, men dette kan også ha sin årsak i varierende råstoffkvalitet. pH ble ikke påvirket av fosfatet. Behandling med 2 % fosfat gav økt utbytte for lettsaltet filet både fra trålråstoff (4,2 %) og lineråstoff (6,3 %).