IDENTIFISERING AV VIDERE FORSKNINGSBEHOV INNEN LEVENDE SJØMAT

IDENTIFISERING AV VIDERE FORSKNINGSBEHOV INNEN LEVENDE SJØMAT

Forfatter(e):

Snorre Bakke, , Philip James, Sten Siikavuopio, Kjell Midling

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond

Rapportnr:

MA 14-04

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

49

Fangst og omsetning av levende sjømat (skalldyr og fisk) er en relativt ny næring i Norge. For å identifisere hvor behovet for forskning og utvikling er størst har man i prosjektet gjennomgått tilgjengelig relevant litteratur samt intervjuet næringsaktører som jobber med levende sjømat. Fokus i prosjektet har vært på sjøkreps, kamskjell, hummer, taskekrabbe, kråkebolle, kongekrabbe og levende fisk. En kort beskrivelse av den «levende» verdikjeden for de ulike artene er presentert samt en oversikt over identifiserte utfordringer/kunnskapshull for en videre utvikling av næringen.